cookies
  • LinkedIn
  • Twitter

Online Dodávky Prumyslového Zboží

PRÁVNÍ KLAUZULE

Toto zákonné upozornení stanovuje podmínky použití webové stránky www.rodavigo.net dále již web, pro Rodavigo S.A. ( nadále, rodavigo) se sociální adresou v Poligono Industrial O Rebullon S/N, 36416- Mos, Pontevedra, a s emailovou adresou web@rodavigo.com, DPH ID CÍSLO A- 3664434, a registrovanou v obchodním rejstríku Pontevedra z 13. cervence roku 1985, list 157, kniha 402, první nápis - stránka 5968.

Prístupem na webovou stránku edelující podmínky uživatel naznacuje plné bezvýhradné prijetí všech uživatelských podmínek zahrnutých v tomto zákonném varování.

Všechna práva vlastníka webové domény stejne jako obsah patrí RODAVIGO nebo tretí osobe, duvod proc uživatel je oprávnený užívat je, nebo tisknout je, pouze jestliže se jedná o vlastní nebo soukromé použití. Takhle, je zakázáno upravovat, dekompilovat nebo komercne využívat jakýkoli z jeho cástí.

Je pouze povoleno použití obsahu webové domény pro informaci a služby urcené kdy zdroj je citovaný nebo uvádený, uživatel je jediný zodpovedný za jeho nesprávného použití.

Pro prístup k informacím obsažených ve websajtu a užívání nabízených služeb, mladiství musí získat povolením jejich rodicu, porucníku nebo zákonných zástupcu.

Detaily, texty, údaje, grafika nebo webové spojení publikovaný ve webu, jsou sesbírané jen pro úcely informací pro všechny lidi zajímající se o ne, a jejich prístup neznamená vytvorení nejaké komercní, smluvní nebo profesionální vztah mezi jeho uživateli a Rodavigo.

Webové Spojení a hypertexty , ve svém prípade, poskytované prístupem pres website a služby nabízené tretí osobou, nepatrí nebo nejsou pod kontrolou Rodavigo, to je duvod proc to není zodpovedný za informace zde obsažené nebo za výsledky, které ny mohly být použity z techto informací.

Jste informovaní, že data zahrnutá v tomto prohlášení, následující co je prezentováno základním zákonem 15/1999 na ochranu osobních dat, bude soucástí automatického odpovídacího souforu RODAVIGO.

Cílem je informovat jedince jevící zájem o rodavigo, jeho služby a produkty. Jestli neposkytnete vaše detail, je nemožné vás informovat. Mužete oslovit vaše komunikace a vykonávat vaše oprávnené prístupy, opravy, zrušení a opozice v emailu nebo na poštovní adrese pudlikované nahore.

Detaily poskytovány uživatelem skrz web nebo email muže být používáno zasílání inzerce pomocí sms zpráv stejne jako pomocí emailu.

Je kategoricky zakázáno uživateli, aby prezentovall nejakému typ viru na webové doméne stejne jako zkusit zprístupnit necí data, upravovat je, zprístupnit emailový úcet, zprávy atd.

RODAVIGO nezarucuje kvalitu, presnost, spolehlivost, korekci, nebo mravní data, programy, údaju nebo názory, bez ohledu jejich puvod, že cirkulují skrz jeho sít nebo síte které uživatel muže zprístupnit skrz web. Zákazník akceptuje vyjádreni ke zproštení odpovedností rodaviga k nejakým vztahum k webovým stránkám.Uživatel prebírá vlastní odpovednost za dusledky, odškodné nebo cinnosti které by mohl být odvozené z prístupu k temto obsahum stejne jako z jejich roširování.

RODAVIGO neodpovídá za prestupky jakéhokoli uživatele který ovlivní dalších uživatele webu ,nebo tretí osobui, vcetne autorských práv, znacek, patentu, duverných informací a jiné právo duševní nebo právo prumyslového vlastnictví.

RODAVIGO podá obcanskou nebo trestní žalobu v mezích zákona,v prípade nejakého nevhodného použití jeho webové domény.Soudní procesy které mohou prijít co se týce této domény budou podléhat jen španelským zákonum, konané soudem a soudním tribunálem v provincii Pontevedra.