cookies
  • LinkedIn
  • Twitter
  • G+                        

Online Dodávky Prumyslového Zboží

RODAVIGO, SPOLECNOST

PREDSTAVENI FIRMY

ODBORNÍCI NA PRŮMYSLOVÉ DODÁVKY

RODAVIGO je společnost založená v roce 1985 pro komercializaci a distribuci průmyslových zásob. V současné době má společnost více než 1.500.000 referencí výrobců, více než; 600 digitálních katalogů a vyváží své výrobky do více než 50 zemí.


KVALITA A SLUŽBY

RODAVIGO, SPOLECNOST

Prvním cílem společnosti RODAVIGO je nabízet kvalitu služeb s produkty od předních značek, vysoce konkurenčních cen, katalogů a B2B platforma elektronického obchodování, která v integrovaném systému ERP a CRM umožňuje přístup v reálném čase ke všem informacím které může klient potřebovat. Pojednáváme do kterékoli části světa, a proto také přizpůsobujeme webové stránky různým jazykům, abychom nabídli co největší dostupnost.

Kromě toho, že mají možnost nahlédnout do technických charakteristik, fotografií, náčrtu, cen nebo zásob, mají zákazníci možnost požádat o nabídky, objednávky, dodací lhůty, slevy nebo technické rady. Za tímto účelem jsme aktivovali různékomunikační nástroje, pomocí kterých byste nás mohli kontaktovat.


SOCIÁLNÍ ZODPOVĚDNOST

RODAVIGO má vysoce specializovaný mladý personál, jehož předpokladem je spokojenost zákazníků a neustálé zlepšování. Za tímto účelem je v souladu s normou UNE-EN ISO 9001 používán program řízení a postupy auditované každoročně od roku 1997 certifikačním orgánem kvality AENOR.

RODAVIGO je citlivý na závazek životního prostředí. Zlepšení a efektivnost logistických a přepravních procesů, recyklace a opětovného pouźití materiálů nebo zodpovědné využívání energie jsou proto jedním z požadovaných oblastí působnosti, při použití postupů akreditovaných certifikačním subjektem AENOR, v souladu s s normou UNE-EN ISO 14001: 2015.

Stejně jsme se rovněž zavázali k péči o zaměstnance prostřednictvím iniciativ pracovního a rodinného usmíření, rozmanitosti a rovnosti, zdraví a bezpečnosti nebo učení a rozvoje odborné činnosti.