cookies
  • LinkedIn
  • Twitter
  • G+                        

Subministracións Industriais Online

RODAVIGO, EMPRESA, NOSO EQUIPO
ceo @ rodavigo.comConselleiro Delegado

Correa Rodríguez, Nazario

d.general @ rodavigo.comDirector Xeral

Correa Sestelo, Nazario

d.comercial @ rodavigo.comRelacións Comerciais

Correa Sestelo, Daniel

d.financiero @ rodavigo.comDirector Financeiro

Correa Sestelo, Oscar

calidad @ rodavigo.comResponsable de Calidade e RR.HH.

Correa Sestelo, Oscar

paco @ rodavigo.comSistemas

Barbosa Pérez, Francisco Manuel
López Gómez, Iván

ruben@rodavigo.comDepartamento de Enxeñería

Barros Bernárdez, Rubén

extranjero @ rodavigo.comDepartamento Estranxeiro

Granja Gómez, Oscar
Millán Pérez, Borja
Fraguas González, Laura

administracion @ rodavigo.comDepartamento de Administración

Villar Martínez, Alicia
Alonso Santiago, Alberto
Marante Fondado, Coral

comercial @ rodavigo.comRelacións Comerciais

Rodríguez Alonso, Guillermo
Domínguez Fernández, José Manuel

desarrollo @ rodavigo.comResponsable de I+D

Correa Sestelo, Oscar

ventas @ rodavigo.comDepartamento Vendas

Fernández Vázquez, José
Rodríguez Recaño, Benito
Chayán López, Antonio
Cameselle Meleiro, Javier
Parras Alvarez, Melani
Millán Pérez, Óscar
Rodríguez Martínez, Óscar
González Lago, Marta
Millán Pérez, Borja
Cousiño Lima, Beatriz
Vázquez Pérez, Andrea
Lorenzo Gómez, Aarón
Perez González, Maria de las Mercedes
Otero González, Naika

web @ rodavigo.comDepartamento e-Commerce

Villar Álvarez, Isabel
Fontela Ventureira, Alba
Figueroa Romero, Cristina
Villar Constenla, María del Carmen
Barros Bernárdez, Rubén Dario

logistica @ rodavigo.comResponsable de Loxística/Almacén

García Correa, José Luis

distribucion @ rodavigo.comDepartamento Distribución

Álvarez Carracedo, Rubén
Da Silva Álvarez, David
Cabaleiro Vázquez, Miguel Ángel

Departamento Almacén

Perdomo Rivero, Miguel Ángel
Soto Albar, Pedro Manuel
Queralt Estevez, David
Davila Crespo, Luís Alberto
Rodríguez Martínez, Juan Manuel

NOSO EQUIPO