cookies
  • LinkedIn
  • Twitter

Subministracións Industriais Online

RODAVIGO, EMPRESA, NOSO EQUIPO

NOSO EQUIPO

ceo @ rodavigo.comConselleiro Delegado

Correa Rodríguez, Nazario

d.general @ rodavigo.comDirector Xeral

Correa Sestelo, Nazario

d.comercial @ rodavigo.comRelacións Comerciais

Correa Sestelo, Daniel

d.financiero @ rodavigo.comDirector Financeiro

Correa Sestelo, Oscar

calidad @ rodavigo.comResponsable de Calidade e RR.HH.

Marante Fondado, Coral

paco @ rodavigo.comSistemas

Barbosa Pérez, Francisco Manuel
López Gómez, Iván
Barreiro Rios, Fernando

ruben @ rodavigo.comDepartamento de Enxeñería

Barros Bernárdez, Rubén Dario

extranjero @ rodavigo.comDepartamento Estranxeiro

Granja Gómez, Oscar
Millán Pérez, Borja

administracion @ rodavigo.comDepartamento de Administración

Villar Martínez, Alicia
Alonso Santiago, Alberto
Marante Fondado, Coral

comercial @ rodavigo.comRelacións Comerciais

Rodríguez Alonso, Guillermo
Domínguez Fernández, José Manuel
Pérez Álvarez, Jose Marcos

desarrollo @ rodavigo.comResponsable de I+D

Correa Sestelo, Oscar

ventas @ rodavigo.comDepartamento Vendas

Fernández Vázquez, José
Rodríguez Recaño, Benito
Chayán López, Antonio
Cameselle Meleiro, Javier
Parras Alvarez, Melani
Millán Pérez, Oscar
Rodríguez Martínez, Oscar
González Lago, Marta
Otero González, Naika
Davila Crespo, Luís Alberto
Rodríguez Rodríguez, Alexandro
Pérez Bouza, Benito
Fontela Ventureira, Alba
Expósito Rodríguez, Adrián
Fernández García, Lorena Maria
Rodríguez Rolle, Ana Isabel
Cabaleiro Vila, Ana
Pampillón Lorenzo, Rubén
Rodríguez Vázquez. Adrián
Vila Rodríguez, Nair
Miguez Pereira, María Soledad

web @ rodavigo.comDepartamento e-Commerce

Villar Álvarez, Isabel
Figueroa Romero, Cristina
Villar Constenla, María del Carmen
Padín Graña, Adrián
Álvarez Garcés, Pablo
Fariña Nogueira, Antia
Mosquera Souto, María Elena
Fandiño Páramos, Laura
Fernández Vidal, Adriana
Cousiño Lima, Beatriz

logistica @ rodavigo.comResponsable de Loxística/Almacén

García Correa, José Luis

distribucion @ rodavigo.comDepartamento Distribución

Lampón Santos, Juan
Pérez Reguera, Pablo

Departamento Almacén

Perdomo Rivero, Miguel Ángel
Soto Albar, Pedro Manuel
Rodríguez Martínez, Juan Manuel
Coteño Mejia, Mario Francisco
Álvarez Carracedo, Rubén
Campos Puga, Iván
Teijeiro Garrido Francisco

NOSO EQUIPO