cookies
  • LinkedIn
  • Twitter
  • G+                        

Subministracións Industriais Online

RODAVIGO, EMPRESA, NOSO EQUIPO
ceo @ rodavigo.comConselleiro Delegado

Correa Rodríguez, Nazario

d.general @ rodavigo.comDirector Xeral

Correa Sestelo, Nazario

d.comercial @ rodavigo.comRelacións Comerciais

Correa Sestelo, Daniel

d.financiero @ rodavigo.comDirector Financeiro

Correa Sestelo, Oscar

calidad @ rodavigo.comResponsable de Calidade e RR.HH.

Correa Sestelo, Oscar

paco @ rodavigo.comSistemas

Barbosa Pérez, Francisco Manuel
López Gómez, Iván
Barreiro Rios, Fernando

ruben @ rodavigo.comDepartamento de Enxeñería

Barros Bernárdez, Rubén Dario

extranjero @ rodavigo.comDepartamento Estranxeiro

Granja Gómez, Oscar
Millán Pérez, Borja

administracion @ rodavigo.comDepartamento de Administración

Villar Martínez, Alicia
Alonso Santiago, Alberto
Expósito Rodríguez, Adrián
Marante Fondado, Coral

comercial @ rodavigo.comRelacións Comerciais

Rodríguez Alonso, Guillermo
Domínguez Fernández, José Manuel

desarrollo @ rodavigo.comResponsable de I+D

Correa Sestelo, Oscar

ventas @ rodavigo.comDepartamento Vendas

Fernández Vázquez, José
Rodríguez Recaño, Benito
Chayán López, Antonio
Cameselle Meleiro, Javier
Parras Alvarez, Melani
Millán Pérez, Oscar
Rodríguez Martínez, Oscar
González Lago, Marta
Cousiño Lima, Beatriz
Otero González, Naika
Davila Crespo, Luís Alberto
Rodríguez Rodríguez, Alexandro

web @ rodavigo.comDepartamento e-Commerce

Villar Álvarez, Isabel
Fontela Ventureira, Alba
Figueroa Romero, Cristina
Villar Constenla, María del Carmen
Padín Graña, Adrián

logistica @ rodavigo.comResponsable de Loxística/Almacén

García Correa, José Luis

distribucion @ rodavigo.comDepartamento Distribución

Cabaleiro Vázquez, Miguel Ángel
LarralDe González, Félix

Departamento Almacén

Perdomo Rivero, Miguel Ángel
Soto Albar, Pedro Manuel
Queralt Estevez, David
Da Silva Álvarez, David
Rodríguez Martínez, Juan Manuel
Álvarez Carracedo, Rubén
Coteño Mejia, Mario Francisco
López Araujo, Maximiliano

NOSO EQUIPO
<