cookies
  • LinkedIn
  • Twitter
  • G+                        

Subministracións Industriais Online

RODAVIGO, EMPRESA, NOSO EQUIPO

NOSO EQUIPO

ceo @ rodavigo.comConselleiro Delegado

Correa Rodrguez, Nazario

d.general @ rodavigo.comDirector Xeral

Correa Sestelo, Nazario

d.comercial @ rodavigo.comRelacins Comerciais

Correa Sestelo, Daniel

d.financiero @ rodavigo.comDirector Financeiro

Correa Sestelo, Oscar

calidad @ rodavigo.comResponsable de Calidade e RR.HH.

Marante Fondado, Coral

paco @ rodavigo.comSistemas

Barbosa Prez, Francisco Manuel
Lpez Gmez, Ivn
Barreiro Rios, Fernando

ruben @ rodavigo.comDepartamento de Enxeera

Barros Bernrdez, Rubn Dario

extranjero @ rodavigo.comDepartamento Estranxeiro

Granja Gmez, Oscar
Milln Prez, Borja

administracion @ rodavigo.comDepartamento de Administracin

Villar Martnez, Alicia
Alonso Santiago, Alberto
Marante Fondado, Coral

comercial @ rodavigo.comRelacins Comerciais

Rodrguez Alonso, Guillermo
Domnguez Fernndez, Jos Manuel
Prez lvarez, Jose Marcos

desarrollo @ rodavigo.comResponsable de I+D

Correa Sestelo, Oscar

ventas @ rodavigo.comDepartamento Vendas

Fernndez Vzquez, Jos
Rodrguez Recao, Benito
Chayn Lpez, Antonio
Cameselle Meleiro, Javier
Parras Alvarez, Melani
Milln Prez, Oscar
Rodrguez Martnez, Oscar
Gonzlez Lago, Marta
Cousio Lima, Beatriz
Otero Gonzlez, Naika
Davila Crespo, Lus Alberto
Rodrguez Rodrguez, Alexandro
Prez Bouza, Benito
Fontela Ventureira, Alba
Expsito Rodrguez, Adrin
Fernndez Garca, Lorena Maria
Rodrguez Rolle, Ana Isabel
Garca Fernndez, Marta
Canabal Rey, Juan Manuel
Cabaleiro Vila, Ana
Pampilln Lorenzo, Rubn
Rodrguez Vzquez. Adrin
Vila Rodrguez, Nair
Miguez Pereira, Mara Soledad

web @ rodavigo.comDepartamento e-Commerce

Villar lvarez, Isabel
Figueroa Romero, Cristina
Villar Constenla, Mara del Carmen
Padn Graa, Adrin
Ramrez Gonzlez, Andrea
lvarez Garcs, Pablo

logistica @ rodavigo.comResponsable de Loxstica/Almacn

Garca Correa, Jos Luis

distribucion @ rodavigo.comDepartamento Distribucin

Alfaya Mansidao, Samuel
Lampn Santos, Juan
Prez Reguera, Pablo

Departamento Almacn

Perdomo Rivero, Miguel ngel
Soto Albar, Pedro Manuel
Rodrguez Martnez, Juan Manuel
Coteo Mejia, Mario Francisco
lvarez Carracedo, Rubn
Campos Puga, Ivn
Teijeiro Garrido Francisco

NOSO EQUIPO