cookies
  • LinkedIn
  • Twitter
  • G+                        
Rodavigo

Subministracións Industriais Online

RODAVIGO, EMPRESA, NOSO EQUIPO
ceo @ rodavigo.comConselleiro Delegado

Correa Rodríguez, Nazario

d.general @ rodavigo.comDirector Xeral

Correa Sestelo, Nazario

d.comercial @ rodavigo.comRelacións Comerciais

Correa Sestelo, Daniel

d.financiero @ rodavigo.comDirector Financeiro

Correa Sestelo, Oscar

calidad @ rodavigo.comResponsable de Calidade e RR.HH.

Correa Sestelo, Oscar

paco @ rodavigo.comSistemas

Barbosa Pérez, Francisco Manuel
Villafín Martínez, Marcos
López Gómez, Iván

extranjero @ rodavigo.comDepartamento Estranxeiro

Granja Gómez, Oscar
Millán Pérez, Borja
Fraguas González, Laura

administracion @ rodavigo.comDepartamento de Administración

Villar Martínez, Alicia
Alonso Santiago, Alberto
Souto Garrido, Soraya
Marante Fondado, Coral

comercial @ rodavigo.comRelacións Comerciais

Rodríguez Alonso, Guillermo
Domínguez Fernández, José Manuel
Villar González, Jose Armando

desarrollo @ rodavigo.comResponsable de I+D

Correa Sestelo, Oscar

ventas @ rodavigo.comDepartamento Vendas

Fernández Vázquez, José
Rodríguez Recaño, Benito
Rodríguez Martínez, Juan Manuel
Chayán López, Antonio
Cameselle Meleiro, Javier
Parras Alvarez, Melani
Millán Pérez, Óscar
Rodríguez Martínez, Óscar
González Lago, Marta
Millán Pérez, Borja
Cousiño Lima, Beatriz
Vázquez Pérez, Andrea
Couso Fernández, Brais
Montes Soto, Alberto

web @ rodavigo.comDepartamento e-Commerce

Villar Álvarez, Isabel
Méndez González, Ana Isabel
Fontela Ventureira, Alba
Figueroa Romero, Cristina
Iglesias Celix, Laura
Villar Constenla, María del Carmen

logistica @ rodavigo.comResponsable de Loxística/Almacén

García Correa, José Luis

distribucion @ rodavigo.comDepartamento Distribución

Davila Crespo, Luís Alberto
Comesaña González, David

Departamento Almacén

Perdomo Rivero, Miguel Ángel
Soto Albar, Pedro Manuel
Queralt Estevez, David
Da Silva Alvarez, David
Otero González, Naika
Álvarez Carracedo, Rubén

NOSO EQUIPO