cookies
  • LinkedIn
  • Twitter

Online Dodávky Prumyslového Zboží

POLITIKA SOUKROMÍ

Pro nás ve společnosti RODAMIENTOS VIGO, SA představuje důvěrnost a bezpečnost údajů, které nám poskytnou uživatelé našich internetových stránek, prvořadé hodnoty. Uživatelům v každém okamžiku garantujeme jejich soukromí.

Při splnění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. dubna 2016 Vám zde poskytujeme všechny potřebné informace týkající se zpracování uložených údajů:

POVĚŘENEC PRO ZPRACOVÁNÍ

RODAMIENTOS VIGO, SA

DIČ A36634434

POŠTOVNÍ ADRESA: Polígono Industrial O Rebullón, 36416-Mos (Pontevedra)

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

SPRÁVA: Informace, které nám poskytnou naši zákazníci a uživatelén;, zpracováváme za účelem správy smluvního vztahu mezi nimi a společností a obecně pro splnění účetních a daňově právních náležitostí, které vyplývají z poskytování servisních výkonů pro naše zákazníky.

ZASÍLÁNÍ KOMERČNÍCH INFORMACÍ: Emaily s informacemi o společnosti a jejích produktech a službách jsou zasílány pouze osobám, které vyjádřily svůj výslovný souhlas. Dotčené osoby mohou kdykoliv nahlédnout do svých údajů a uplatnit svá práva na opravu, omezení, námitku anebo smazání.

Bez jejich předchozího souhlasu nepřenecháme jejich osobní údaje v žádném případě třetím osobám nebo obchodním společnostem.

LHŮTA PRO ULOŽENÍ

Údaje, které nám poskytli naši zákazníci, budou uchovávány po dobu trvání smluvnĂ­ho vztahu mezi námi. Po ukončení tohoto vztahu jsou blokovány po nezbytně nutnou dobu podle požadavku příslušného právního předpisu a následně jsou smazány.

V každém případě se jedná o minimální lhůtu požadovanou platnou legislativou.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracování údajů zákazníků společnosti je uzavření anebo provedení smlouvy, podle které jim je poskytnuta služba. Zákazník je povinen, uvést společnosti své osobní údaje, aby mu společnost mohla poskytnout smluvní servis, pro jehož provedení je zpracování údajů nezbytné.

Právním základem pro zpracování údajů zkazníků a uživatelů společnosti RODAMIENTOS VIGO, SA za účelem zasíl´ní informací, propagace a komerčních sdělení je legitimní zájem této společnosti jako osoby odpovědné za zpracování evidovaných údajů, aby mohla nabízet podobné služby, jako ty, které byly předtím smluvně sjednány. V rozsahu, ve kterém by tento zájem mohl porušovat práva a svobody dotčené osoby, nebo pokud by tyto informace neměly přímou souvislost s dˇíve smluvně sjednanými službami nebo produkty, se však společnost rozhodla, že si před uvedeným zpracováním vyžádá Váš souhlas.

PŘÍJEMCE ÚDAJŮ

Vaše údaje poskytneme třetím osobám pouze v případech, kdy to bude naší právní povinností z hlediska daní a financí, prevence podvodů nebo praní špinavých peněz, sociálního pojištění nebo jiných povinností, uložených dozorovými orgány nebo kontrolními úřady.

Nezbytně nutné osobní údaje sdělíme společnostem, které na základě pověření naší společností zajiš&tacute;ují zpracování dat.

VAŠE PRÁVA:

Právo na nahlédnutí do Vašich osobních údajů: U společnosti RODAMIENTOS VIGO, SA se můžete informovat, zda zpracov6aacute;v6aacute; Vaše údaje, a případně které.

Právo na požadavek na opravu Vašich osobn6iacute;ch údajů (pokud se domníváte, že nejsou správné) nebo na jejich potlačení (právo být zapomenut).

Za určitých okolností právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v tomto případě budou společností uchovávány pouze ty údaje, které jsou nutné pro správu stávajícího smluvního vztahu.

Za určitých okolností a z důvodů v souvislosti s Vaší zvláštní situací: Pr6aacute;vo vznést n6aacute;mitku proti zpracování, ledaže by bylo pokračován6iacute; zpracování nutn6eacute; z legitimních důvodů nebo v případě výslovného právního závazku.

Právo na přenositelnost údajů: Právo dotčených osob, obdržet příslušné osobní údaje, které byly zpracovávány společností RODAMIENTOS VIGO, SA, ve strukturovaném, obecně použitelném a mechanicky čitelném formátu a zaslat je jinému pověřenci pro zpracování údajů.

Dotčená osoba může tato pr6aacute;va uplatnit zasl6aacute;ním e-mailu na adresu rgpd@rodavigo.com, s přiložením kopie občanského průkazu nebo jiného dokumentu pro svou identifikaci.

Pokud dotčená osoba nesouhlas6iacute; s režimem, ve kterém společnost RODAVIGA zpracovává její údaje, může se obrátit na pověřence pro zpracování osobních údajů na výše uvedené po6scaron;tovní adrese nebo na kontrolní úřad pro ochranu údajů, kterým je ve Španélsku Španělská agentura pro ochranu údajů.